Abort – Fakta om aborter och abortlagen-Skrapning Abort

Skrapning vid abort Gynekologisk skrapning

Skrapning av livmodern – Netdoktor

Om graviditeten gått längre än tolv veckor gör man återigen medicinsk abort. En tablett Mifepristone tas på sjukhuset 24-72 timmar före själva aborten. Abort innebär att avbryta en graviditet. Före 9:e graviditetsveckan görs aborten normalt med hjälp av läkemedel, men sedan kan det bli aktuellt med en skrapning. Man skiljer mellan terapeutisk abort, som utförs av hänsyn till moderns hälsa, och selektiv abort, där ett foster aborteras men där inget hot mot moderns medicinska hälsa finns. En sådan abort kan ta lite längre tid och utförs alltid på sjukhus. Skrapning kan användas för att avbryta en oönskad graviditet, dvs vid en abort. Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Ingreppet sker under lokalbedövning eller narkos. Blödningsproblemen beror vanligtvis på att hormonerna inte kommit i …. Därefter är det Socialstyrelsens rättsliga råd som tar beslut om abort. Risken för. Graviditeten avbryts antingen med hjälp av tabletter eller genom en mindre operation. Men hur går en abort till. En vecka snere gjorde jag ett gravtest som var klart positivt. Abort betyder att avbryta en graviditet. Det är vanligt att man får oregelbundna och långdragna blödningar efter en abort, lite oftare efter en medicinsk abort som görs med tabletter jämfört med efter en kirurgisk abort som görs med en skrapning på en operationsavdelning. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. När fostret är framfött utförs en skrapning för att få ut resterna av moderkakan och minska riskerna för blödning. Eventuell ärrvävnad utvecklas omedelbart i samband med skrapningen och kommer inte långt senare.

Skrapning är ett gynekologiskt ingrepp i livmodern. Har du efter din abort och skrapning haft normala menstruationer ända fram tills nu är det mycket liten risk för att du drabbats av “ärr” i livmodern. En kvinna som vill göra abort har rätt till det före utgången av graviditetsvecka 18. Efter graviditetsvecka 18+0 och fram till och med 21+6 kan abort utföras om det finns särskilda skäl och måste godkännas av Socialstyrelsen. En abort kan vara antingen spontan (dvs. Ibland avslutas graviditeten med att embryot dör och graviditeten avslutas utan att livmodern stöter ut det, vilket kallas missed abortion. I Sverige har vi fri abort. Det finns olika sätt att göra abort. Därefter kan man få abort om man har …. Skrapning kan göras för att undersöka förändringar i livmodern eller för att minska en kraftig blödning, men skrapning kan även göras vid missfall och abort. Det visade sig att inget hade hänt trots att jag blödde en hel del efter aborten så levde fostrert. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden. Om du ska bli sövd med narkos får du inte äta eller dricka på ett antal timmar före ingreppet. Abort är ett ingrepp som avser att avbryta en graviditet och att släcka det ofödda barnets liv. Statistik för aborter innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. Oftast utförs en skrapning efter aborten för att avlägsna eventuella graviditetsrester i livmodern. Fram till graviditetsvecka 18+0 beslutar du själv om du önskar avsluta graviditeten.

Det är en mycket vanlig operation. En obstetrisk skrapning (skrapning av livmodern), också kallad vacumexaeres. Vid en provocerad abort genomförs ingreppet på liknande sätt, med skillnaden att man cirka 3 timmar innan ingreppets början lägger in mjukgörande medicin, som mjukar upp livmoderhalsen. Tidig medicinsk abort/hemabort Så går det till. Tabletten tas i närvaro av barnmorska och får inte skickas med hem. Ibland behöver aborten avslutas med en skrapning av livmodern, exempelvis om det finns kvar rester av moderkakan. Ibland får man stanna på sjukhuset över natten och i vissa fall gör man också en så kallad skrapning av livmodern om man misstänker att …. En gynekologisk skrapning är ett kirurgiskt ingrepp som sker under lokalbedövning eller narkos. Ingreppet görs ofta för att hitta orsaken till varför blödningar till exempel har blivit oregelbundna eller rikligare. Kirurgisk abort kan utföras till tolfte graviditetsveckan och innebär att man gör en skrapning av livmodern. Ingreppet utförs i en kort narkos, d.v.s. sövning en kort stund. Sen abort, d.v.s. abort efter artonde graviditetsveckan måste godkännas av Socialstyrelsen. Ansökan till Socialstyrelsen görs av sjukhusets läkare och kurator. Risker efter abort Risken att behöva gå igenom en skrapning på grund av rester i livmodern är ungefär lika stor vare sig man gjort medicinsk eller kirurgisk abort. Det händer i 3-4% av alla aborter. Det kan göras av olika orsaker; som undersökningsmetod, för att stoppa rikliga blödningar, efter missfall eller som abortmetod. Livmoderhalsen vidgas 6 till 11 milimeter, varefter slemhinna med mera skrapas eller sugs ut. [1]. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. Du som är gravid får alltså själv bestämma om du vill göra en abort. Efter vecka 22 i graviditeten görs dock inga aborter eftersom man anser att fostret skulle kunna överleva utanför livmodern då. Efter medicinsk abort görs återbesök hos barnmorska eller gynekolog för att säkerställa att ingenting har blivit kvar i livmodern. Om man finner rester av moderkakan, fosterhinna eller blod i livmodern blir det aktuellt med skrapning som innebär att det som finns kvar sugs ut för att minska risken för infektioner. Fick komma till gyn och göra ett vul efter MYCKET tjat. När fostret är framfött utförs en skrapning för att få ut resterna av moderkakan och minska riskerna för blödning. Är det rätt eller fel att göra abort. Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlider. Enligt gällande abortlagstiftning har kvinnor i Sverige rätt att genomgå abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Där fortsätter behandlingen med ett slidpiller var fjärde timme tills du aborterat. Kirurgisk abort Används från vecka 7 till graviditetsvecka 12. Man gör en operation, en så kallad skrapning av livmodern i lugnande medicinering och lätt narkos. Efter lätt narkos kan du gå hem samma dag. Du kommer fastande på morgonen till oss och får gå hem efter 2-4 timmar. Sen abort görs inte hos oss Används från.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *