Bilder av Muslimer omskärelse

Manlig omskärelse Wikipedia

Omskärelse förekommer också av andra skäl, bland annat i Nordamerika. Islam INLEDNING. Islam betyder fred, frid, underkastelse. I THL:s undersökning om invandrarnas hälsa och välfärd (MAAMU, 2012) tog man bland annat upp ämnet omskärelse av flickor och kvinnor. Omskärelse förekommer både bland muslimer och kristna i Egypten. Då började flyktingar komma till Finland från områden där man fortfarande höll fast vid traditionen med omskärelse. Inom judendomen är omskärelsen en över 3000 år gammal tradition som ska äga rum åtta dagar efter pojkens födsel. Bland judar och muslimer är sedvänjan grundad i religiösa påbud. Föräldrar som vill omskära sin småpojkar av religiösa skäl kan nästa år få betala hela kostnaden, närmare 7 000 kronor. Det kan göras av medicinska skäl eller kulturella och religiösa skäl. Inom samtliga partier är man nämligen skräckslagen vid tanken på att stöta sig med två stora väljargrupper, judar och muslimer. ”Omskärelse är grunden för två världsreligioner.

Sedan 2001 säger svensk lag att omskärelse utan medicinsk grund måste utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska och med smärtlindring. Flest muslimer bor i Indonesien (nemlig 209 millioner eller 87 % af befolkningen) og næstflest i Indien (176 millioner eller 14½ % af alle inderne). En muslimsk omskärelse utan ett liv som muslim har enligt muslimer inget värde. En man i 40-årsåldern, smal och med ganska lösa jeans, inget ovanligt alls. F) En kvinna i många muslimska länder har inte samma värde inför lagen som en man. Barns kroppar är inte föräldrars egendom och omskärelse går på tvärs med religionsfriheten ur barnets perspektiv. Sådana krav ställer inte det svenska samhället heller. Omskärelsen är i dessa religioner en ceremoni som kan jämföras med det kristna dopet. En politisk majoritet i Region Skåne vill helt slopa subventionen av ingreppet. Motståndarna till omskärelse hävdar att kvinnlig omskärelse strider mot det förbud mot stympning av människokroppen som finns inskrivet i egyptisk lag. Godt 60 % af alle verdens muslimer bor i Syd-og Sydøstasien inklusive det indiske subkontinent, 20 % bor i Mellemøsten og Nordafrika, og 18 % i Afrika syd for Sahara. Vad finns det att säga om dem som flår hela mannens könsorgan. Omskärelse är tillåtet enligt lag och för judar och muslimer är det ett religiöst påbud att män ska låta omskära sig och därför är en rimlig slutsats att för undvikande av ”köksbordskirurgi” borde pragmatism vara att föredra framför moralism från Sveriges barnkirurger. Skälen till omskärelse kan vara religiösa, traditionella eller medicinska. I andra kulturer menar man att omskärelse är hygienisk och förebygger …. Detta förfarande är i viss mån jämförbart med manlig omskärelse, då det i båda fallen inte är någon del av könsorganet som tas bort. När omskärelse utförs på det judiska sättet av en mohel är ingreppet medicinskt helt ofarligt, och medför mindre smärta för pojken än när man exempelvis tar blodprov på nyfödda på BB-avdelningen. Tiden för omskärelse: Under Profeten Muhammads [Sallallahu ‘aleihi wa Sallam] tid gjordes omskärelsen på pojkar vid tiden för deras Aqiqah [Det är en traditionell fest för födelsen av ett barn vilket involverar offrandet av ett djur som tack till Allâh. En omskärelse innebär att förhuden som sitter över penisens yttersta del, ollonet, helt eller delvis tas bort.

Omskärelse av vuxna män samt nyfödda pojkar (dvs. En omskuren penis är lättare att tvätta eftersom förhuden inte behöver föras bort och en studie visar att enbart 4% omskurna unga män hade dålig hygien jämfört med …. Omskärelse har varit verksamt sen tidig arabisk historia. Dock är traditionen inte nämnd i Koranen, stöd till omskärelse går att finna i Haditherna och tidig islamisk poesi. Det är det korta svaret] som rapporterades i al-Bayhaq. Ceremonin symboliserar förbundet mellan det judiska folket och Gud. I båda fallen är det bara förhuden, eller det yttre hudvecket som skärs bort. Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor.. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. Omskärelsen kallas Brit-mila på hebreiska, men vanligtvis säger man …. Det är på tiden att äntligen sluta …. Omskärelse är något som judar och muslimer ägnat sig åt i tusentals år. Människan är beroende av Allah nåd, barmhärtighet och rätt tro och goda handlingar är förutsättningen för Allahs förlåtelse. För muslimerna är Muhammed Guds sista och största profet. Med det menas att Gud har gett Muhammed sina sista ord och budskap till människorna. Inga fler profeter kommer efter Muhammed. Bland judar och muslimer bottnar omskärelse i religiösa sedvänjor. Centerpartiet vill verka för att förbjuda religiös omskärelse av pojkar. Beslutet går emot partiledningens linje och har fått skarp kritik av svenska judar och muslimer. Nu svarar partiledare Annie Lööf: – Partistyrelsen har avslagit motionerna, en enig sådan, under alla mina åtta år som partiledare. Bland kritikerna var Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet. – Jag är väldigt förvånad och väldigt besviken. Denne skik er lokalt bestemt og stammer fra før islam blev introduceret i disse områder. Fråga: Vilket är utlåtandet om omskärelse. Svar: Omskärelse är ett av karaktärsdragen för fitrah samtidigt som det är en symbol för muslimer. Det finns återberättat i al-Sahīhayn att Abū. Såväl muslimer som judar tillämpar omskärelse av små pojkar. En juridisk expert anser att målet är ”enormt viktigt” eftersom omskärelse tidigare legat i en rättslig gråzon.-Pettersson undrar när svenska myndigheter ska ta en fajt med medeltiden. I Sverige praktiseras manlig omskärelse i viss mån av judar, men huvudsakligen av muslimer. Imamen Abd al Haqq Kielan reagerar starkt mot motionen. – Det här är ett tecken på att samhällsklimatet inte tillåter religion. Iallafall där vi kom ifrån. (usa) Min man som är muslim gjorde det när han var sju år gammal och fick också bedövning. Högtiden är numera ett välbekant inslag även i Sverige. Men varför?Religionen islam är fortfarande främmande för många svenskar. Samtidigt. Ett förbud skulle innebära att troende muslimer och judar inte längre är välkomna på Island, säger imamen Ahmad Seddeeq vid det islamiska kulturcentret i Reykjavik. Men nej, det syns inget konstigt. En kvinna som kan känna sexuell njutning ses som en potentiell hora och äktenskapsförbryterska. Det var ett beslut som gick rakt emot partiledningens vilja. Facebook/Joe Santagato: Tidigare idag publicerade jag ett inlägg om manlig omskärelse som verkligen verkar ha rört upp känslor i några av er. Jag kan verkligen inte förstå varför man skär bort en bit av en liten pojkes penis om det inte är för ren funktion och av medicinsk anledning. så …. I Finland blev omskärelse av flickor och kvinnor aktuellt i början av 1990-talet. Folket i Bild/Kulturfront, partipolitiskt oberoende och utan statligt presstöd sedan 1972. Judiska pojkar omskärs vanligen på åttonde levnadsdagen, muslimska pojkar vid varierande ålder, vanligen från sju dagar till 10. Vi, icke troende, ateister och ex-muslimer upprättar eller ansluter oss till ”Central rådet för Ex-muslimer i Skandinavien”. Syftet är att med bestämdhet hävda att ingen får stämplas som muslim med ”kulturbetingade” rättigheter eller tvingas bli företrädd av reaktionära islamiska …. Uppskattningsvis 3.000 pojkkroppar i Sverige blir varje år oåterkalleligen märkta genom omskärelse. Om vi vill bli betraktade som progressiva kan vi ….

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *