Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning-Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Uddevalla – NU

Sollentuna psykiatriska mottagning

  • Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 1 – 1177 Vårdguiden
  • Psykiatri Stockholms län
  • Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Uddevalla – NU
  • Psykiatriska mottagningen Kronan – psykiatrinordvast se
  • Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Trollhättan – NU
  • Psykiatri Södra Stockholm
  • Psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län – 1177 Vårdguiden

Relaterade sökningar efter psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning

Relaterade sökningar

Rättspsykiatrin har sin verksamhet i Örebro med både en sluten och en öppen rättspsykiatrisk verksamhet. Du är välkommen att kontakta oss direkt på telefonnummer 08-123 484 00. När du kommer till oss för första gången gör får du träffa en person i vårt team för samtal som kommer att ligga till grund för vår utredning. Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även …. Mottagningen erbjuder behandling och utredning av bland annat depression, ångest, sömnstörningar, tvång, sexuella problem, stressrelaterade besvär och utför även utredningar för neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, ADD eller autismspektrumstörningar. Du kan komma i kontakt med oss genom remiss från annan vårdgivare eller kontakta mottagningen direkt för rådgivning och vidare planering. Det närmaste ligger 82 meter bort, Kanalvägen. Sjuk på kvällen, natten eller helgen. Det som ligger närmast Älvängenskontoret är Folktandvården Specialistkliniken för ortodonti Göteborg i Göteborg. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Betrodda av miljoner · Webb, bilder & video · Information 24/7 · Komplett översikt. Nu byggs 96 vårdplatser för psykiatrisk vård på Nacka Sjukhus. Allmänpsykiatrisk öppenvård Örebro finns på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Anmäl ditt besök i receptionen där du också betalar. Medemus är en privat psykiatrimottagning i centrala Göteborg.

Psykiatri Sydväst. Vi erbjuder allmän- och specialistvård för vuxna. Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har psykiska problem och dina närstående. Vi finns i entréplan en halvtrappa upp. Så söker du till allmänpsykiatrin i Örebro. Innan du kommer till oss ska en diagnostisk bedömning ha gjorts på öppenvårdsmottagning Borås. I psykiatrisk öppenvård behandlas alla olika typer av psykiatriska tillstånd. Logga in på 1177. Vi ingår. Mottagningen är en öppenvårdsmottagning där vi bedömer, utreder, diagnostiserar, rehabiliterar och behandlar. Om du blir sjuk på kvällen, natten eller helgen ringer du jourmottagningen på Sunderby sjukhus på telefon 0920-28 27 28. Vår målgrupp är dig med svårt ångesttillstånd. Psykiatriska öppenvårdsmottagningens arbete utgår från värdegrunden personcentrerad vård.

Spara tid och hitta det här. Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer från 18 år eller äldre i form av specialistpsykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling samt konsultation och samverkan med andra huvudmän och vårdgrannar. Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Kalmar 1 finns vid Länssjukhuset i Kalmar, hus P2, Vallmon. Lättast kommer du till oss genom att gå in på baksidan av byggnaderna. Välkommen till vuxenpsykiatrin i Stockholms län. Vår målgrupp är dig med svårt ångesttillstånd, allvarligt affektivt tillstånd, allvarligt personlighetssyndrom samt dig med neuropsykiatriskt tillstånd eller beroendeproblematik i kombination med. Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Trollhättan.. öppenvårdsmottagningen med tillhörande dagsjukvård och mobilt akutteam i Uddevalla har som uppdrag att ge psykiatrisk specialistvård till personer över 18 år. I höst öppnar Psykiatri Södra Stockholm 96 nybyggda vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård. Affektiv mottagning och Mottagning för unga vuxna Globen är nu HBTQ-certifierade. Dit kan du söka själv eller komma på remiss från en annan psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller vårdcentral. Anmäl dig i kassan när du kommer till mottagningen. Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad. Vår utgångspunkt är att du som söker psykiatrisk öppenvård inom vårt upptagningsområde ska ha rätt till utredning och behandling från personal med specialistkompetens inom sitt fält. Parkeringar nära Täby-Vallentuna Psykiatriska Öppenvårdsmottagning på Kanalvägen 17. Det finns 1 parkeringsplatser i närheten av Täby-Vallentuna Psykiatriska Öppenvårdsmottagning. Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som behandlar patienter med psykiska sjukdomar såsom bipolär diagnos och depression. TINA-mottagningen AB är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som bedriver kvalificerad specialistpsykiatri enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på ett säkert, patientcentrerat och välorganiserat sätt. Vi har ett tydligt ledningssystem för att förebygga vårdskador, analysera risker och arbeta med ständiga förbättringar. Få resultat från 6 sökmotorer i en! Ny psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Göteborg Västra Götalandsregionen har fattat tilldelningsbeslut gällande upphandlingen av öppenvårdspsykiatri i centrala och västra Göteborg. Det blev det stockholmsbaserade företaget WeMind AB som kommer att ansvara för en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, som geografiskt kommer att vara placerad i centrala Göteborg. Psykisk ohälsa hos vuxna Lätta psykiska problem.. Om du är under 18 år kan du under dagtid vända dig till BUP:s öppenvårdsmottagning. Under kvällar och helger finns en akutmottagning på Sachsgatan 10, som tar emot barn och unga från hela länet. Psykiatrisk Öppenvårdsmottagning – ätstörningar, kris, panikångest, fobier, öppenvårdsmottagning, depression, psykiatri, kbt, psykiatrisk. Till mottagningen kommer du som har behov av psykiatrisk specialistvård. Vi specialiserar oss på att möta dig som har affektiva (känslomässiga) störningar, ångesttillstånd, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska diagnoser, till exempel ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Via knappval 1 kan du varje dag, klockan 08.00-22.00, få psykiatrisk rådgivning av Mobila akutenheten. Egenanmälan. Här kan du göra en egenanmälan om du vill bli patient på Norra Stockholms psykiatri. Betrodda av miljoner · 100+ millioner besökare · Wiki, nyheter & mer. Där får du prata med personal som kan ge dig råd och stöd. På din mottagnings eller avdelnings webbsida hittar du telefontider, besökstider och andra kontaktuppgifter. Våra enheter för psykiatrisk rehabilitering finns på Karlahuset i Örebro och vänder sig till patienter med omfattande och långvariga vårdbehov. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du detta. Bolaget driver psykiatrisk specialistverksamhet i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta samt kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Österåker i Stockholms län. Därutöver så bedriver bolaget psykiatrisk konsultverksamhet. I uppdraget ingår även att utveckla befintliga verksamheter och etablera nya i hela landet. Kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård) ges i denna lag. På Aleris psykiatrimottagningar bedömer och behandlar vi tillstånd som kan behandlas i öppenvård. Hos oss kan du få hjälp om du till exempel lider av depression och ångest och vi erbjuder även KBT-behandling. Vi välkomnar dig som är över 16 år. Inom Psykiatri södra Stockholms har vi flera mottagningar som är specialiserade på olika typer av diagnoser. Forskning och utbildning bedrivs tillsammans med Karolinska Institutet m.fl. Praktikertjänst Psykiatri Lidingö är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder planerad psykiatrisk specialistsjukvård till personer över 18 år huvudsakligen boende i Lidingö Stad.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *