Tag: Cancer Penis

Peniscancer Wikipedia AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C60- Malign tumör i penis). Cancern kan växa snabbt och sprida sig, det vill säga bilda metastaser. Penis Cancer: cancer i penis Peniscancer är en ovanlig sjukdom i Nederländerna och det sker nästan uteslutande i oomskurna män. För Region Stockholm finns en regionalt […]