Tag: Deklarationen Om Mänskliga Rättigheter

Mänskliga Rättighet – Sök Mänskliga Rättighet – zapmeta se ActionAid är en global rättighetsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs 1948. I deklarationens inledning står det att alla människors lika värde och rättigheter är grunden för frihet, rättvisa. Grunden hade nu lagts till ett nytt Frankrike och till […]