Tag: Exempel På Normer

1 Samhällets normer och dess konsekvenser Forum för Videoklipp av exempel på normer Genom olika övningar ser vi hur normer diskriminerar människor som inte passar in. Barn i nutida samhälle fostras inte på samma sätt eller i samma riktning som till exempel på 1700-talet. Men samtidigt är det problematiskt att argumentera för en allmän norm […]