Tag: Funktionsnedsättning Definition

Funktionsnedsättning – 1177 Vårdguiden Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund Det är samma sak som “funktionsnedsättning”. Begreppet hjälpmedel saknar en entydig definition. Idag har runt 600 000 personer någon form av funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Definition enligt diskrimineringslagen: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av […]