Tag: I Och Med Förkortning

Vanliga förkortningar i svenskan och regler kring användning i o m – Wiktionary Förkortning. I avsnittet om bråktal kom vi fram till att. Latinska ord markeras med (lat.). Det kan skilja sig mellan brittisk och amerikansk engelska, till exempel används inte punkt efter Mr, Ms och Mrs i brittisk engelska. Så länge du gör samma […]