Tag: Lungor Rökning

Vad händer i lungorna vid rökning? – Drugsmart I dina lungor finns flera hundra miljoner lungblåsor där varje blåsa är täckt av små blodkärl. Jag skulle just till att fråga om det kunde vara en biverkning av sprutan, när jag fick en stor hostattack med mycket slem. Höger lunga har tre lober. Studien visade inga […]