Tag: Mänskliga Rättigheter Konventionen Om Barnets Rättigheter

Mänskliga Rättighet – Sök Mänskliga Rättighet – zapmeta se Kvalitetsresultater · Tusindvis af kvalitetsres · Svar 24/7 · Information 24/7. Alla jordens länder utom USA har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen om barnets rättigheter. Det bidrar till en helhetssyn och tydliggör hur delarna i konventionen ska tolkas i relation till varandra. I FN:s […]