Tag: Olika Personligheter

Dissociativ identitetsstörning Wikipedia Alla har olika personligheter: Vilken färg passar bäst in Jag tror att det mera är en fråga om personlighet än könstillhörighet. Personlighet – Gul. Som gul personlighet är du positiv och framåt, vill gärna …. Vi är alla olika personligheter med olika styrkor och svagheter – vilket syns tydligt i vårt beteende. […]