Tag: Ralf Sommerlath

ralf sommerlath Hovbloggen Walther Sommerlath. 20 likes. Carl August Walther Sommerlath was a German businessman and the father of Queen Silvia of Sweden. Syskonen Sommerlath växte upp, bildade familj och fick barn och barnbarn. Her third brother, Jörg Sommerlath, died in 2006. Först 1947 kunde familjen återvända till Brasilien. Silvias brorson var tidigare tillsammans med […]