Tag: Situationsanalys

Situationsanalys/SARK En tanke ger en känsla som resulterar i en handling. Tankar (ofta negativa, krav), Känslor (oro, ångest, rädsla, stress, skam), Fysiologi (biologisk stressreaktion, kamp/flykt). Många situationer i förskolan kan. SORK – Att identifiera tankar, känslor och beteenden i samband med utbrott, aggression och olika former våld 1. En SWOT-analys brukar vanligen ingå i marknadsplanens […]