Tag: Sömn Barn 2 År

Barn och sömn – 1177 Vårdguiden Vid läkemedelsbehandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar är melatonin förstahandsval. Barnet vill klara mer på egen hand, vilket tar tid. Här berättar vi vad som händer i barnets utveckling 1-2 år, om vanliga konflikter vid denna ålder och vad ett barn i denna åldern förväntas kunna göra. Det […]